Dáithí agus Goliath 893 AD – An Eagrán Foghlama

Leanann Dáithí agus Goliath 893 AD an buachaill caorach Dáithí mac Dathó agus na heachtraí a bhaineann dó nuair a dhéanann Grimkell Glaumrsson agus a bhuíon Lochlannach ruaig chréiche ar a threibh, na hUí Bhrennu. Ar díol ar €20 an ceann i 2018, tá Dáithí agus Goliath 893 AD – An Éagrán Foghlamtha dírithe ar bhunscoileanna cé go dtaitneodh sé le daltaí Teastas Sóisearaigh chomh maith.

Tá an bheochan suaithinseach ó thaobh chruinneas staire de. Is léir sin ó hainmeacha na gcreachadóirí fiú – Thorsten Seamancer, Freygunnr Ulfsdóttir, Ottkell Pup, agus Thidrek and Thrym Twice-Born, gan ach roinnt díobh a lua – nach aon athchruthú staire éadomhain atá i nGrimkell agus a bhuíon, ach is Lochlannaigh go smior iad.

Nó tóg na boic Floki Finnbogisson agus Snorri Kaflisson sin mar shampla. Toisc gurb as bailte trádála iad – Floki as Kaupang san Iorua agus Snorri as Birka sa tSualainn – is réamheiseamláirí de “townies” iad agus, ar an gcaoi seo, is slí isteach iad chun léargais a fháil ar ghrúpa nach bhfeictear ar an scáileán go ró-mhinic: sé sin, na Lochlannaigh cathracha.

Ach is beirt ógánaigh iad fresin a chuirfeadh na cait ag gáirí agus seans maith mar sin go mbeidh tú ró-thógtha lena ngeaitsí chun na pointí staire fite isteach ina bpearsantachtaí a thabhairt faoi ndeara. Ach táid ann.

Maraon le heolas breise ar na carachtéirí, notaí stairiúla agus ceisteanna don rang, beidh gearrscéal dár teideal Banaltra na Cuaiche (agus é bunaithe ar Dheirdriu, carachtéir ó Na Scéalta Dáithíochta) sa Leabhar Foghlamtha fresin.

daithi-agus-goliath-893ad-poster-697x1024