Dáithí agus Grimkell 893 AD—An Eagrán Foghlama

Leanann Dáithí agus Grimkell 893 AD an buachaill caorach Dáithí mac Dathó agus na heachtraí a bhaineann dó nuair a dhéanann Grimkell Glaumrsson agus a bhuíon Lochlannach ruaig chréiche ar a threibh, na hUí Bhrennu. Ar díol ar €20 an ceann i 2018, tá Dáithí agus Grimkell 893 AD—An Éagrán Foghlamtha dírithe ar bhunscoileanna cé go dtaitneodh sé le daltaí Teastas Sóisearaigh chomh maith.

Tá an bheochan suaithinseach ó thaobh chruinneas staire de. Is léir sin ó hainmeacha na gcreachadóirí fiú—Thorsten Seamancer, Freygunnr Ulfsdóttir, Ottkell Pup, agus Thidrek and Thrym Twice-Born, gan ach roinnt díobh a lua—nach aon athchruthú staire éadomhain atá i nGrimkell agus a bhuíon, ach is Lochlannaigh go smior iad.

Nó tóg na boic Floki Finnbogisson agus Snorri Kaflisson sin mar shampla. Toisc gurb as bailte trádála iad—Floki as Kaupang san Iorua agus Snorri as Birka sa tSualainn—is réamheiseamláirí de “townies” iad agus, ar an gcaoi seo, is slí isteach iad chun léargais a fháil ar ghrúpa nach bhfeictear ar an scáileán go ró-mhinic: sé sin, na Lochlannaigh cathracha.

Ach is beirt ógánaigh iad fresin a chuirfeadh na cait ag gáirí agus seans maith mar sin go mbeidh tú ró-thógtha lena ngeaitsí chun na pointí staire fite isteach ina bpearsantachtaí a thabhairt faoi ndeara. Ach táid ann.

Maraon le heolas breise ar na carachtéirí, notaí stairiúla agus ceisteanna don rang, beidh gearrscéal dár teideal Banaltra na Cuaiche (agus é bunaithe ar Dheirdriu, carachtéir ó Na Scéalta Dáithíochta) sa Leabhar Foghlamtha fresin.

daithi-agus-goliath-893ad-poster-697x1024