Dáithí agus Grimkell 893 AD

Agus 30 nóiméad mar fhad reatha aige, tá sé mar aidhm le Dáithí agus Grimkell 893 AD tús a chur le sraith teilifíse darbh ainm Na Scéalta Dáithíochta. Léirithe ag Sciob Sceab i gcomhpháirt le Fios Feasa, tá Dáithí agus Grimkell 893 A.D. maoinithe ag COGG agus beoite ag Gobstar Film.

Seolfar Dáithí agus Grimkell 893 AD i leagan VR i 2018 agus díolfar é in “eagrán foghlama” a chuireann an bheochan i mbeart le leabhrán a spíonann amach a iliomad nasc leis an gcuraclam Gaeilge agus staire. Is cinnte go mbainfidh páistí bunscoile ó rang a ceathair ar aghaidh agus daltaí méanscoile suas go dtí an triú bhliain sult as Dáithí agus Grimkell 893 AD.

Achoimre ar scéil Dháithí agus Goliath

Leanann Dáithí agus Grimkell 893 AD an buachaill caorach Dáithí mac Dathó agus na heachtraí a bhaineann dó nuair a dhéanann Grimkell Glaumrsson agus a bhuíon Lochlannach creach ar a mhuintir.

Agus é beag dá aois, is fuath le Dáithí nuair a thugann a dheartháir Bréanainn “cnadaí” air. Duine eile a chuireann Dáithí soir ná Deirdriu. Ní lia duine ná barúil faoi cé hí Deirdriu féin. Tá daoine ann a deireann gur “cailín mór eachtraíochta í!” agus daoine eile a cheapann nach bhfuil inti “ach dearg-bhréagadóir!” Ach tá gach éinne ar aon intinn faoi rud amháin: dá ndéanfadh briathra béil é, níl ann ach Deirdriu! Agus ní haon drochrud é a bheith in ann caint go Lá an tSléibhe, dar le Deirdriu, nuair is é mian a croí clú a bhaint amach mar sárscéalaí.

Ós ag caint ar scéalta atáimid, is fiú a lua go bhfuil Dáithí agus Grimkell 893 AD neamhgnáthach as an liath a chuireann sé lena hathinsint de sheanscéal an íochtaráin. Mar, tá nath cainte ag na Lochlannaigh: “no man is so good that he has no flaw, nor so bad that he’s good for nothing” (Hávamál) agus, ar an dtuiscint seo, athraíonn an bheochan seo a haird go minic le taispeáint go bhfuil an bithiúnach ina laoch nuair is eisean atá ag insint an scéil.

Isteach le Grimkell Glaumrsson, fear chomh hard sin go bhfuil sé ina ráfla go bhfuil pór fathaigh ann. Agus gan an dara rogha aige ach aghaidh a thabhairt ar an bhfathach Lochlannach, tá imní ar Dháithí nach mbuann an t-íochtarán ach i scéalta amháin. 

Agus níl cuma ró-mhaith ar chursaí do Dheirdriu ach an oiread. Nuair a thagann an tubaiste, tá sí díreach san áit a theastaigh uaithi riamh a bheith: díreach ansin i gceartlár an t-aicsin. Ach cad é an mhaith é scúp nuair nach dtagann tú slán chun an scéal a insint? An mairfeadh Deirdriu le bheith ina cailín inste scéil? Is maith an scéalaí an aimsir.

Fáilte go dtí domhain na Dáithíochta, áit lán de ghreann agus de bhriseadh croí. Bá thromluí ceart é agus áit chomh hálainn lena bhfaca tú riamh. Is áit í leis atá mar thír dhúchais ag laochra lochtacha agus bithiúnaigh nach drochdhaoine ar fad iad. Rud amháin atá cinnte, pé slí a thugann tú turas ar domhain na Dáithíochta—trí na scánnáin a fheiscint, trí na leabhair a léamh, nó siúl go fisiciúil ann trí gléas cinn VR a chur ort—seans nach mbeidh fonn ort teacht abhaile. Mar is áit é a chuirfidh faoi gheasa thú.

daithi-agus-goliath-893ad-poster-697x1024