Comh-fhorbróirí agus maoinitheoirí

Forbraíonn Sciob Sceab Oideachas Siamsúil a dtáirgí bheoite in éineacht le Gobstar Film, stiúideoIrish animation studio beochana lonnaithe i gCorcaigh.

Le tuilleadh a fháil amach faoi Gobstar Film, téigh go dtí www.gobstar.com.

 

 

Tá an athdhéantús leathnaithe de Dháithí agus Grimkell 893 A.D. maoinithe ag COGG [an Comhairle um Oideachais Gaeltachta agus Gaelscolaíochta].

Cuireadh le cumas Cíor Thuathail mar acmhainn teanga nuair a chuaigh Pat ar thóir guth-aisteoirí i gcomhar le hÁine Moynihan, stiúrthóir an Lab, Ionad Ealaíona na Gaeilge sa Daingean. Aimseoidh Fiosa Feasa, comhlacht ilmheáin sa Daingean, cainteoirí dúchasacha mar guth-aisteoirí do Dháithí agus Grimkell 893 AD.

Sonas

I mbun taifeadadh i stúideo Sonas, Cill Áirne i mí na Samhna 2016